Vi kan göra en skillnad i en orolig värld

Ukraina nödsituation

.

Eskilstuna ger − förändrar livet och framtiden

Eskilstuna ger − förändrar livet och framtiden

Tillsammans med dig och våra samarbetsparters i världen ger vi hopp och skapar förutsättningar

för människor att möta en ljusare framtid och förverkliga sina drömmar.

En lokal insamlingsorganisation i samarbete med PMU

En lokal insamlingsorganisation i samarbete med PMU

Pingstförsamlingen bedriver internationell mission och hjälpverksamhet sedan 1937 i olika länder. Församlingen har också sänt många missionärer och arbetare i olika länder under åren och har byggt upp ett stort internationellt kontaktnät.

Sedan 28 år bedriver Pingstkyrkan en second-hand butik för att stödja sociala insatser i utvecklingsländer och på hemmaplan. Varuhuset, har med åren blivit en populär butik för människor i Eskilstuna med omnejd och en naturlig träffpunkt där det går att göra fynd. Överskottet från Second hand är med och hjälper utsatta människor i flera länder. Bl a betalas egeninsatserna för de olika projekten som församlingen bedriver tillsammans med PMU.

Genom församlingens och Second hands arbete har församlingen gjort stora insamlingar tillsammans med tidningar, näringsliv och föreningsliv i Eskilstuna.

Tillsammans med församlingens internationella insatser och Second-hand verksamheten startar vi nu en lokal insamlingsorganisation, Eskilstuna Ger, som skapar största möjliga närhet mellan gåvogivare och olika projekt. En naturlig samarbetspartner är PMU som är Pingstförsamlingarnas biståndsorganisation som får medel från Sida och svenska staten. Genom PMU driver församlingen ett antal projekt i utvecklingsländer och bidrar med en egeninsats i projekten. PMU har också viktiga kanaler för humanitärt bistånd när sådan är nödvändig. Eskilstuna hjälper kommer också i viss mån kunna stimulera till gåvogivande för andra insatser, t.ex. Children Care Center i Ukraina.

Länder där Eskilstuna och PMU har projekt:

· Togo

· Benin

· Mauretanien

· Uganda

· Akuta katastrof insatser tillsammans med PMU

· Children Care Center i Lviv, Ukraina

Målet är att alla eskilstunabor ska känna förtroende att Eskilstuna Ger är en naturlig kanal för att förmedla gåvomedel till olika hjälpprojekt.