Vi kan göra en skillnad i en orolig värld

.

Eskilstuna ger − förändrar livet och framtiden

Eskilstuna ger − förändrar livet och framtiden

Tillsammans med dig och våra samarbetsparters i världen ger vi hopp och skapar förutsättningar

för människor att möta en ljusare framtid och förverkliga sina drömmar.