Projekt

Läs mer om vad vi stödjer i de olika länderna. Ofta är projekten tidsbestämda på ca 3 år och omarbetas med jämna mellanrum

Togo

 • Elever i nybyggd skola

 • Enkel skola

 • Samtal på projektkontoret

 • Samfundsledaren Djakouti Mitré och Leif Agnestrand

 • Organisationsutveckling med grupparbete under mangoträden

 • Kvinnornas skörd från projektet

 • Skolbarn tillsammans med skolans föräldraförening

 • Organisationsutveckling med kvinnor och män

 • Den lokala ”kungen”

 • Lovsångskör i centralkyrkan i Lomé

 • departementet för jämställdhet

 • Huvudkyrkan i Lomé ” Temple de Calvaire”

 • Dövskolan i Lomé

 • Undervisning om kvinnors rättigheter

 • Undervisning om kvinnors rättigheter

 • Drama om kvinnors rättigheter

1. Barn och ungdomar för demokrati (Children and teenagers for democracy)

Projektet syftar till att lyfta frågor om vad demokrati verkligen är, vad det innebär att ha en demokratisk kultur och hur demokrati är tänkt att praktiseras i ett samhälle. Grupper som ingår i projektet är barnklubbar på skolor, lärare, ungdomsföreningar, togolesiska människorättsorganisationer, föräldraföreningar, representanter för olika statliga departement samt för olika politiska partier, traditionella byledare, ledare från kyrkan. Man kommer att organisera seminarier, möten mellan barn/ungdomar och politiker mm.

2. Jämställdhet (Gender equality and empowerment of women)

Projektet syftar till att sprida kunskap om och förändra attityder kring jämställdhet- kvinnors rättigheter att delta i samhället, få tillgång till utbildning och resurser, rätt att ärva mark mm. Genom seminarier och samarbete med lokala ledare och föreningar vill man lyfta fram vad togolesisk lag och internationella konventioner säger om kvinnors och flickor situation och rättigheter. Man kommer att träna 20 ungdomar till att bli ”ambassadörer för jämställdhet” som i sin tur kan prata med sina

jämnåriga. Man kommer även att stötta unga flickor så de kan ingå i olika lärlingsprogram och få ett yrke.

3. Reproduktiv hälsa och familjeplanering (Reproductive health and family planning)

Projektet syftar till att sprida kunskap om och förändra attityder kring jämställdhet, familjeplanering, mödrahälsovård, könsbaserat våld och sexuella övergrepp mm. Man kommer att hålla offentliga möten i byar, organisera debatter i skolor och producera radioprogram på temat. Man kommer även här att träna en grupp till att bli ”ambassadörer för jämställdhet”.

Benin

1. Utbildning och försörjningsmöjligheter (Education and work opportunities)

Projektet arbetar med att sprida kunskap om barns rättigheter, till utbildning, hälsa mm, men även om vikten av att ta vara på och uppmuntra barns olika talanger och intressen. Grupper som ingår är barn i två kommuner, föräldraföreningar, lärare och rektorer, samt hantverkare och deras lärlingar.

2. Landsbyggdsutveckling, jämställdhet och entreprenörskap (Rural development, gender equality, entrepreneurship)

Projektet samarbetar med kvinnor på landsbygden, deras män, lokala myndigheter och unga arbetslösa personer. I tidigare faser har kvinnor fått läs-och skrivkunskaper, lärt sig enkel bokföring, marknadsföring mm. De har organiserat sig i kooperativ och fått kunskaper om sina rättigheter, vilket gjort att flera kandiderat till lokala politiska utnämningar och nu deltar i lokala råd. Det är ofta första gången dessa har kvinnliga ledamöter. I denna fas fortsätter man arbeta för att utveckla kooperativen, stötta dessa i att själva påverka myndigheterna att möta de behov som finns för lokal företagsamhet. Man undervisar även om nutrition och följer upp behandling av undernärda barn.

3. Sexuell och reproduktiv hälsa (Sexual and reproductive health)

Projektet arbetar med frågor som rör familjeplanering, sexualundervisning, HIV-prevention, könsbaserat våld mm. Man samarbetar med olika grupper som ungdomsklubbar, religiösa ledare (både kristna och muslimer), föräldraföreningar, hantverksföreningar och lärlingar till hantverkare. Genom workshops, klubbar, diskussioner, offentliga möten så sprids kunskap om familjeplanering, vad lagen säger om könsbaserat våld, tvångsäktenskap mm. Religiösa ledare har börjat undervisa om dessa frågor som tidigare var tabu-belagda. Föräldrar har påbörjat en dialog med sina barn kring olika känsliga frågor och många gånger har det förvandlat deras relation till sina barn. I den nuvarande fasen har man även inkluderat polisväsendet i målområdet, så att poliser ska ha kunskap om vad lagen säger om könsbaserat våld och bemöta människor som kommer för att anmäla sådana övergrepp på ett bra och respektfullt sätt.

 • Organisationsutveckling, seminariedeltagare

 • ungdomsklubb

 • Gatuförsäljarska

 • Enkel bensinmack

 • Planering av nya kyrkan i Agoué, Guezo, Leif och Emile

 • Pastor GUEZO Valentin framför nya kyrktomten i Agoué

 • Samfundsledaren Emile Adoté

 • Kvinnokooperativet i Tchantchankpo sjunger o dansar

 • Kvinnoledare

 • Enkel hydda i Tchantchankpo

 • Imam framför sin moské

 • ungdomsklubb

Mauretanien

 • Kvinnokooperativ som odlar grönsaker

 • Kvinnokooperativ säljer sina varor

 • Broschyrer med information om hälsovård

 • ESPOIRs huvudkontor får Sverigebesök

 • Bysamtal om utvecklingsbehov

 • Tyger med tryckt hälsoinformation

 • Att ligga till bords kan ibland vara besvärligt

 • Bysamtal

 • Fatma och svenska gäster träffar en minister

Sedan slutet av 90-talet har vi samarbetat med en av myndigheterna godkänd social utvecklingsorganisation, som heter ESPOIR=HOPP. Ledare för organisationen är två nationella personer som heter Fatma och Oum. Genom ESPOIR genomförs olika projekt, såsom fattigdomsbekämpning, förebyggande hälsovård, sjukvård, mikrokrediter för kvinnokooperativ och alfabetisering. Hälsoundervisning sker också via radio och TV. Man har också genomfört flera humanitära insatser vid hungersnöd. Verksamheten började runt huvudstaden Nouakchott, men finns nu ute i stora delar av landet. Organisationen är mycket uppskattad av landets myndigheter.

Uganda

1. Föräldralösa barn. Sedan flera år hjälper vi 40 föräldralösa barn med skolutbildning och hälsovård i Gulu, norra Uganda. Förutom skolavgifter ger vi stöd till skoluniformer och pennor och skrivmaterial.

2. Läskunnighet. Ett stort projekt som hjälper unga vuxna och vuxna som är analfabeter. Projektet finns i Rakai-distriktet i söder men också i norra distrikt i Uganda. Många hundra har nu fått lära sig att läsa, skriva och räkna. Det är kunskaper som förvandlar livet totalt.

3. Utsatta kvinnor. Projektet hjälper kvinnor i huvudstaden Kampala och områdena runtomkring som lever i ett utsatt läge. Många tvingas in i prostitution och möter våld och kränkningar

 • Gräskyrka i norra Uganda

 • Nya församlingen vid centret i Kitende

 • Gudstjänst i en gräskyrka

 • Organisationsutveckling, grupparbete

 • Pingstledaren Don Tumusiime med fru Joy

 • Landsbygdskyrka

 • Centret i Kitende, Kampala

Ukraina

 • Pastor Myhron framför Pingstkyrkan i Borolsav

 • Bygge av rehabiliteringscentrum i Boroslav, Karpaterna

 • Fattig äldre kvinna som får regelbundet stöd

 • Som alltid en fullsatt kyrka i församlingen Bethany i Lviv

 • Möte med vice borgmästare Vasyl Kosiv i Lviv

Redan under Sovjettiden, hade pingstförsamlingen i Eskilstuna staden Lviv i Ukraina som förbönsort. 1992 kunde vi besöka Lviv och församlingen Bethany för första gången. Därefter har många humanitära insatser gjorts, såsom utdelning av mat och  kläder, samt utrustning till sjukhus och barnhem.

Idag stöder vi en församling i Boroslav i Karpaterna, där pastor Myhron är föreståndare. Församlingen gör stora sociala insatser för den fattiga befolkningen och för utslagna människor. Man håller också på att bygga upp ett rehabiliteringscenter för missbruksvård.

CCC (Children Care Center) i Lviv, en eftermiddagsverksamhet för marginaliserade skolbarn, har också stöd från vår församling. Vi stöttar även ett barnhem, som heter Grace, som församlingen i Lviv driver.

Arbetet med CCC och Grace sker i samarbete med Läkarmissionen.

Ukraina nödsituation