Om Eskilstuna ger

Målet är att skapa en naturlig kanal för att förmedla gåvomedel till olika hjälpprojekt. Alla eskilstunabor ska känna förtroende att Eskilstuna ger är en säker kanal för bistånd. Informationsmaterial finns som beskriver dina möjligheter att vara en del i ett spännande projektarbete i Väst- och Centralafrika och stöd till fattiga barn i Ukraina.

Tillsammans med pingstförsamlingens internationella insatser och Secondhand verksamheten startades Eskilstuna ger som en lokal insamlingsorganisation. Eskilstuna ger skapar närhet mellan gåvogivare och mottagare och ge den största möjliga närhet mellan gåvogivare och olika projekt.

Samarbete med PMU

En naturlig samarbetspartner är PMU som är Pingstförsamlingarnas biståndsorganisation som får medel från Sida och den svenska staten. Genom PMU driver församlingen ett antal projekt i utvecklingsländer och bidrar med en egeninsats i projekten. PMU har också viktiga kanaler för humanitärt bistånd när sådan är nödvändig. Eskilstuna ger kommer också i viss mån kunna stimulera till gåvogivande för andra insatser, t.ex. Children Care Center i Ukraina.

Länder där Eskilstuna och PMU har projekt:

· Togo
· Benin
· Mauretanien
· Uganda

· Children Care Center i Lviv, Ukraina

· Akuta katastrof insatser tillsammans med PMU

Pingstkyrkans Secondhand

Sedan 1993 år bedriver Pingstkyrkan en secondhandbutik för att stödja sociala insatser i utvecklingsländer och på hemmaplan. Butiken har med åren blivit en populär butik för människor i Eskilstuna med omnejd och är en naturlig träffpunkt där det går att göra fynd. Överskottet från Secondhandbutiken är med och hjälper utsatta människor i flera länder. Bl a betalas egeninsatserna för de olika projekten som församlingen bedriver tillsammans med PMU.

Genom församlingens och Secondhands arbete har församlingen gjort stora insamlingar tillsammans med tidningar, näringsliv och föreningsliv i Eskilstuna.

Pingstförsamlingen i Eskilstuna

Pingstförsamlingen bedriver internationell mission och hjälpverksamhet sedan 1937 i olika länder. Församlingen har också sänt många missionärer och arbetare i olika länder under åren och har byggt upp ett stort internationellt kontaktnät.