Senaste

Okategoriserade

Välgörenhetskonsert för Ukraina 11 maj

Gör dig redo och ta med dina vänner till en otrolig musikalisk upplevelse på en välgörenhetskonsert för Ukraina lördagen 11 maj kl. 18.00! Njut av sången från den 150-personer starka, glädjesprudlande Joyvoicekören på en kväll fylld av solidaritet och hopp. Med en entré på bara 100 kr är det ett perfekt tillfälle att vara med och göra en skillnad för våra medmänniskor i Ukraina. På kvällen vill vi speciellt uppmärksamma Children Care Center i Lviv, Ukraina. Centret finns för barn i utsatta familjer och till hjälp för många flyktingbarn som flyr kriget i östra Ukraina. Hjälpen är efterlängtad! Kom, var med du också!

Okategoriserade

Spisarna är framme i Ukraina!

GODA NYHETER INFÖR EN KALL VINTER

Många har skänkt pengar till att köpa spisar till Ukraina. På spisarna kan man naturligtvis laga mat, men de ger också skön, efterlängtad värme till familjer och grupper av flyktingar. Vi fruktar att  Ryssland också i vinter försöker slå ut eltillförseln till ukrainska hushåll.

I oktober kunde vi få med de 120 spisarna med en transport till Lviv i västra Ukraina. Vår mottagare på plats, pastor Taras, skriver:

”…. Några spisar har delats ut av volontärer i Lviv och några har redan levererats till Kherson och resten kommer vi att skicka till områden nära fronten i början av december då våra lastbilar kan komma iväg.”

Tack för din gåva som kommer att betyda så mycket för flickor och pojkar, kvinnor och män i ett kallt och vintrigt Ukraina. Din generositet värmer bokstavligt talat upp deras kroppar och hem under den kommande julhögtiden! Eskilstuna Ger vill tacka dig för din konkreta hjälp till krigets offer i Ukraina!

Tack för gåvan Tack för gåvan!

Din gåva blev till konkret hjälp!

Det har gått 7 månader sedan Ryssland anföll sitt grannland Ukraina med ett brutalt krig. Det upptäcks hela tiden spåren av grova krigsbrott och tortyr, 70 skolor och många sjukhus har förstörts. 7 miljoner, mestadels kvinnor och barn, har flytt landet och man räknar med att 6,9 miljoner är på flykt i Ukraina. Väldigt många av dem har kommit till Lviv och områdena i västra Ukraina.

Efter sju månaders krig börjar media i Sverige minska på rapporteringen och många människor börjar tröttna på information om kriget. Många insamlingar till kriget offer mattas av och intresset vänds åt annat håll. Men vi tröttnar inte!

Lviv, och människor i Ukraina, finns i våra hjärtan och vi är stolta över att vår insamling har gett ett bra resultat. Vi har kunnat göra en hel del insatser för att hjälpa flyktingar i västra Ukraina som flyr striderna i de centrala och östra delarna av landet. För en tid sedan var vi med tillsammans med andra att bekosta två långtradare med mat till Ukraina. Maten köps in i södra Polen och fraktas in genom vår kontakt i Lviv. Väl framme i Lviv fördelas maten i matpaket på 7 kg innehållande basvaror för en familj för några dagar. Att maten köps in och körs från Polen och inte från Sverige, är gynnsamt både för matpriserna och transportkostnaderna. I Lviv delas maten ut till flyktingar i staden och i områdena kring Lviv. En del paket distribueras också längre in i landet där behoven är stora. Ett matpaket beräknas kosta ca 80 SEK inklusive transport. En långtradare kan ta motsvarande 5000 paket.

Vi har bl a. kunnat hjälpa med:

 • 3 000 USD till flyktingarbete i Borislav i Karpaterna
 • 2 000 USD till arbetet bland flyktingar i Lviv
 • Ca 5000 USD till flyktingarbete i centrala Ukraina
 • 125 000 kr Inköp av mat från ICA Ekängen inklusive transport till Lviv
 • Del kostnaden för fyra långtradare med mat från Polen
 • En del mindre insatser och kläder

Insamling av filtar:

Insamlingen av filtar skedde på fem platser i Eskilstuna under två veckor i oktober. Eskilstuna Kuriren, SR Sörmland och SVT Sörmland uppmärksammade vår insamling i positiva ordalag. Många kom med filtar och uttryckte sin tacksamhet över vårt engagemang. Vi beräknar att vi fick in ca 3000 filtar. Måndagen den 7 november lastades kartongerna på lastbil för färd till PMU Vårgårda där omlastning sker. Efter att filtarna pressats samman och emballerats körs alltsammans till ett lager i Lviv för vidare distribution in i landet.

Utöver de insamlade filtarna har kontanta medel (ca 100 000 kr) kommit in så vi har kunnat köpa 2150 filtar av en leverantör i Ukraina.  Sammanlagt alltså drygt 5000 från Eskilstuna filtar till frysande barn och vuxna i Ukraina inför vintern.

Vi är oerhört imponerande av eskilstunabornas generositet. Ett varmt tack till dig som bidragit med pengar och filtar! Insamlingen fortsätter……

Ambulansmotorcykeln Ambulansmotorcykeln

Lanseringen av Eskilstuna ger

Den 29 maj 2021 är det dags att lansera den nya lokala biståndsorganisationen Eskilstuna ger. Lanseringen sker utanför Pingstkyrkans Second Hand i Eskilstuna 15 minuter före öppningstid.

Med i samlingen finns kommunalrådet Jimmy Jansson och personal från PMU i Stockholm. En motorcykelambulans kommer också att finnas på plats. Den används i otillgängliga områden i Afrika för att föra sjuka till sjukhuset eller födande mammor till BB. Du får en unik möjlighet att se en ambulans på plats och kanske få en åktur i den.

Förutom presentation av organisationen kommer vi bjuda på kaffe och saft med lättare tilltugg. Allt kommer naturligtvis ske med stor respekt för de restriktioner som råder pga. pandemin.

Informationsmaterial kommer att beskriva dina möjligheter att var en del i ett spännande projektarbete i Väst- och Centralafrika och stöd till fattiga barn i Ukraina.

Bild: Ambulansmotorcykeln

Allan Ekstedt

Förverkligande

Församlingen och PMU startar den lokala hjälporganisationen Eskilstuna ger. Eskilstuna ger använder PMU:s 90-konto 900050-6 med en speciell notering i kontoplanen. Startdatum 1 april 2021.

Eskilstuna ger kommer att bygga upp en databas med gåvogivare och förse dessa med regelbunden information och utmaningar.

I ett uppbyggnadsskede kommer kontakter tas med näringsliv, media, förenings-och idrottsliv, skolor, folkhögskolor, arbetsplatser mm. Redan från start byggs ett register upp med gåvogivare som får regelbundna brev med presentation av människor som får hjälp genom Eskilstuna ger .

Den stora kontaktytan på Second hand-butiken blir också en viktig del i att göra Eskilstuna ger känt. Likaså events i samarbete med PMU.

Eskilstuna ger:

Steg 1 (april-maj 2021):

 • I samarbete med PMU ta fram en logga och planera för organisationens infrastruktur. Ev. teckna en överenskommelse mellan PMU och församlingen.
 • Klargöra hur kontakterna med PMU ska fungera
 • Bilda en intern och en extern referensgrupp
 • Knyta frivilliga till insamlingsarbetet
 • Ta fram informationsmaterial

Steg 2 (juni-september):

 • Produktion av insamlingsbrev och börja bygga upp en givardatabas
 • Stimulera församlingens medlemmar till givarvärvning