Förverkligande

Församlingen och PMU startar den lokala hjälporganisationen Eskilstuna ger. Eskilstuna ger använder PMU:s 90-konto 900050-6 med en speciell notering i kontoplanen. Startdatum 1 april 2021.

Eskilstuna ger kommer att bygga upp en databas med gåvogivare och förse dessa med regelbunden information och utmaningar.

I ett uppbyggnadsskede kommer kontakter tas med näringsliv, media, förenings-och idrottsliv, skolor, folkhögskolor, arbetsplatser mm. Redan från start byggs ett register upp med gåvogivare som får regelbundna brev med presentation av människor som får hjälp genom Eskilstuna ger .

Den stora kontaktytan på Second hand-butiken blir också en viktig del i att göra Eskilstuna ger känt. Likaså events i samarbete med PMU.

Eskilstuna ger:

Steg 1 (april-maj 2021):

  • I samarbete med PMU ta fram en logga och planera för organisationens infrastruktur. Ev. teckna en överenskommelse mellan PMU och församlingen.
  • Klargöra hur kontakterna med PMU ska fungera
  • Bilda en intern och en extern referensgrupp
  • Knyta frivilliga till insamlingsarbetet
  • Ta fram informationsmaterial

Steg 2 (juni-september):

  • Produktion av insamlingsbrev och börja bygga upp en givardatabas
  • Stimulera församlingens medlemmar till givarvärvning