Tack för gåvan Tack för gåvan!

Din gåva blev till konkret hjälp!

Det har gått 7 månader sedan Ryssland anföll sitt grannland Ukraina med ett brutalt krig. Det upptäcks hela tiden spåren av grova krigsbrott och tortyr, 70 skolor och många sjukhus har förstörts. 7 miljoner, mestadels kvinnor och barn, har flytt landet och man räknar med att 6,9 miljoner är på flykt i Ukraina. Väldigt många av dem har kommit till Lviv och områdena i västra Ukraina.

Efter sju månaders krig börjar media i Sverige minska på rapporteringen och många människor börjar tröttna på information om kriget. Många insamlingar till kriget offer mattas av och intresset vänds åt annat håll. Men vi tröttnar inte!

Lviv, och människor i Ukraina, finns i våra hjärtan och vi är stolta över att vår insamling har gett ett bra resultat. Vi har kunnat göra en hel del insatser för att hjälpa flyktingar i västra Ukraina som flyr striderna i de centrala och östra delarna av landet. För en tid sedan var vi med tillsammans med andra att bekosta två långtradare med mat till Ukraina. Maten köps in i södra Polen och fraktas in genom vår kontakt i Lviv. Väl framme i Lviv fördelas maten i matpaket på 7 kg innehållande basvaror för en familj för några dagar. Att maten köps in och körs från Polen och inte från Sverige, är gynnsamt både för matpriserna och transportkostnaderna. I Lviv delas maten ut till flyktingar i staden och i områdena kring Lviv. En del paket distribueras också längre in i landet där behoven är stora. Ett matpaket beräknas kosta ca 80 SEK inklusive transport. En långtradare kan ta motsvarande 5000 paket.

Vi har bl a. kunnat hjälpa med:

  • 3 000 USD till flyktingarbete i Borislav i Karpaterna
  • 2 000 USD till arbetet bland flyktingar i Lviv
  • Ca 5000 USD till flyktingarbete i centrala Ukraina
  • 125 000 kr Inköp av mat från ICA Ekängen inklusive transport till Lviv
  • Del kostnaden för fyra långtradare med mat från Polen
  • En del mindre insatser och kläder

Insamling av filtar:

Insamlingen av filtar skedde på fem platser i Eskilstuna under två veckor i oktober. Eskilstuna Kuriren, SR Sörmland och SVT Sörmland uppmärksammade vår insamling i positiva ordalag. Många kom med filtar och uttryckte sin tacksamhet över vårt engagemang. Vi beräknar att vi fick in ca 3000 filtar. Måndagen den 7 november lastades kartongerna på lastbil för färd till PMU Vårgårda där omlastning sker. Efter att filtarna pressats samman och emballerats körs alltsammans till ett lager i Lviv för vidare distribution in i landet.

Utöver de insamlade filtarna har kontanta medel (ca 100 000 kr) kommit in så vi har kunnat köpa 2150 filtar av en leverantör i Ukraina.  Sammanlagt alltså drygt 5000 från Eskilstuna filtar till frysande barn och vuxna i Ukraina inför vintern.

Vi är oerhört imponerande av eskilstunabornas generositet. Ett varmt tack till dig som bidragit med pengar och filtar! Insamlingen fortsätter……